PERIOCARE GOUMENOS

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μετά από λεπτομερή κλινική και ακτινογραφική εξέταση με τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά μέσα γίνεται η διάγνωση κάθε προβλήματος και προτείνονται στον ασθενή οι θεραπευτικές επιλογές, από τον Υπεύθυνο της Κλινικής Δρ. Γεώργιο Γούμενο.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η PERIOCARE GOUMENOS Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα τομέα εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ασχολείται με τη βελτίωση των κλινικών δεξιοτήτων συναδέλφων, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευθούν στις πλέον σύγχρονες τεχνικές της Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας.

Η κλινική μας παρέχει τη δυνατότητα πρόληψης, διάγνωσης και αποκατάστασης του συνόλου των Oδοντιατρικών και Εμφυτευματολογικών προβλημάτων. Μετά από λεπτομερή κλινική και ακτινογραφική εξέταση με τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά μέσα γίνεται η διάγνωση κάθε προβλήματος και προτείνονται στον ασθενή οι θεραπευτικές επιλογές, από τον Υπεύθυνο της Κλινικής Δρ. Γεώργιο Γούμενο.
Η ενασχόληση διακεκριμένων συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων στη Κλινική μας προσφέρει τη δυνατότητα επίλυσης και των πλέον σύνθετων Oδοντιατρικών και Εμφυτευματολογικών προβλημάτων, με απόλυτο έλεγχο σε όλα τα στάδια της θεραπείας. Σε περιπτώσεις ασθενών με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, αλλά και “φοβισμένων” ασθενών με δυσκολία στη συνεργασία τους στο ιατρείο και προκειμένου να αποδοθεί η βέλτιστη οδοντιατρική περίθαλψη υπάρχει η δυνατότητα μέθης ή γενικής αναισθησίας, σε νοσοκομειακό περιβάλλον με τη βοήθεια αναισθησιολόγου και άλλων ιατρικών ειδικοτήτων, εφόσον αυτό είναι επιβεβλημένο.
Παράλληλα, με τη θεραπεία των ασθενών μας η PERIOCARE GOUMENOS Ε.Ε. έχει αναπτύξει ένα τομέα εκπαιδευτικής δραστηριότητας που ασχολείται με τη βελτίωση των κλινικών δεξιοτήτων συναδέλφων, οι οποίοι επιθυμούν να εκπαιδευθούν στις πλέον σύγχρονες τεχνικές της Περιοδοντολογίας και Εμφυτευματολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από κύκλους σεμιναρίων που περιλαμβάνουν παρακολούθηση διαλέξεων, videos, πρακτικών σεμιναρίων, αλλά και ζωντανών χειρουργικών επεμβάσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Οι περιοδοντολογικές υπηρεσίες της κλινικής μας  περιλαμβάνουν τη πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των περιοδοντικών νόσων (ουλίτιδες, περιοδοντίτιδες). Η αρχική  περιοδοντική θεραπεία είναι η μη χειρουργική θεραπεία (συντηρητική θεραπεία). Αυτή περιλαμβάνει την εξατομικευμένη εκπαίδευση των ασθενών  μας σε πρόγραμμα στοματικής υγιεινής, όπου ανάλογα με τις ανατομικές ιδιαιτερότητες του στόματος τους επιλέγονται τα αντίστοιχα μέσα και η τεχνική βουρτσίσματος, την αποτρύγωση (αφαίρεση πέτρας) με τη χρησιμοποίηση υπερήχων και τη ριζική απόξεση. Σε ορισμένες περιπτώσεις η συντηρητική θεραπεία ενισχύεται με τη χρησιμοποίηση των lasers. Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στην αντιμετώπιση των “ευαίσθητων” δοντιών.

Η χειρουργική θεραπεία είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της περιοδοντικής νόσου, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο και πάντοτε μετά την επαναξιολόγηση του αποτελέσματος της μη χειρουργικής θεραπείας, που έχει προηγηθεί.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

LASERS

Τα lasers είναι ένα σύγχρονο εργαλείο με μεγάλη ποικιλία εφαρμογών. Στη κλινική μας  χρησιμοποιούνται ως ένα συμπληρωματικό μέσο για τις περιπτώσεις περιοδοντικών ή περιεμφυτευματικών προβλημάτων,  όπου οι κλασικές τεχνικές δεν έχουν αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η  εφαρμογή τους γίνεται πάντοτε από εξειδικευμένο περιοδοντολόγο.

Στη περιοδοντική θεραπεία ο βασικός στόχος της χρήσης των lasers είναι ο περιορισμός της ανάγκης για χειρουργική θεραπεία καθώς και η συντήρηση προβληματικών δοντιών, που ακόμα και η χειρουργική παρέμβαση δεν θα έλυνε το πρόβλημα τους. Επιπρόσθετα, η χρησιμοποίησή τους σε ορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις προσφέρει το πλεονέκτημα της αναίμακτης παρέμβασης λόγω της αιμόστασης που ακολουθεί την εφαρμογή τους (πχ. ουλεκτομή, εκτομή χαλινού).

Όσον αφορά στη θεραπεία της περιεμφυτευματίτιδας τα lasers αποτελούν ένα αξιόπιστο εργαλείο για την συμπληρωματική αντιμετώπιση  της προσβεβλημένης από μικρόβια εμφυτευματικής επιφάνειας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΟΥ

Η αποκάλυψη των ούλων στο χαμόγελο πολλών ασθενών και η πιθανή εμφάνιση αισθητικών δυσαρμονιών που σχετίζονται με αυτά, είναι συχνή αιτία προσέλευσης πολλών ασθενών στη κλινική μας. Τα πλέον συνήθη αισθητικά προβλήματα στα άνω πρόσθια δόντια είναι η υποχώρηση των ούλων (υφίζηση) με αποτέλεσμα την έκθεση της επιφάνειας της ρίζας σε ένα ή περισσότερα δόντια, η ασυμμετρία του ουλικού περιγράμματος, η συρρίκνωση και η δημιουργία κοίλανσης μετά από εξαγωγή ενός  ή περισσοτέρων δοντιών, οι μελαγχρωματικές εναποθέσεις στην επιφάνεια των ούλων και τέλος  η εμφάνιση πληθώρας ούλων στο χαμόγελο. Χρησιμοποιώντας τις πλέον εξελιγμένες  τεχνικές πλαστικής χειρουργικής και με την βοήθεια ατραυματικών  εργαλείων μικροχειρουργικής κάτω από το μικροσκόπιο, πολλές δε φορές και με τη  χρησιμοποίηση των lasers μόνων τους ή σε συνδυασμό με αυτές, είμαστε σε θέση να επιλύσουμε τα πιο δύσκολα αισθητικά προβλήματα  στο χαμόγελο σας .

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΣΤΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Παλαιότερα ο στόχος της περιοδοντικής θεραπείας ήταν κύρια η αναχαίτιση της περιοδοντικής νόσου και λιγότερο η ανάπλαση των απολεσθέντων ιστών. Τα τελευταία χρόνια οι πρόοδοι στη μοριακή βιολογία και στα οδοντιατρικά υλικά προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπλασης των περιοδοντικών ιστών σε πολλές περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, δόντια που παλαιότερα ήταν καταδικασμένα για εξαγωγή, σήμερα μπορούν να διατηρηθούν στο στόμα των ασθενών για πολλά χρόνια και μάλιστα χωρίς συμπτώματα. Η μεγάλη εμπειρία της κλινικής μας στην αναπλαστική περιοδοντική θεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα αντιμετώπισης και των πλέον ακραίων περιστατικών, χρησιμοποιώντας τεκμηριωμένες τεχνικές με θεαματικά αποτελέσματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέχρι πριν λίγα χρόνια η αδυναμία ανάπλασης ορισμένων οστικών ελλειμμάτων, είχε ως αποτέλεσμα τη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων σε περιοχές που πολλές φορές δεν ήταν οι ιδανικές, μιας και η θέση εμφύτευσης δεν καθοδηγείτο πάντοτε από τη θέση της προσθετικής αποκατάστασης, αλλά κύρια από το οστικό υπόβαθρο, που προϋπήρχε στη περιοχή αυτή.

Η κλινική μας έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο της οστικής ανάπλασης όλα αυτά τα χρόνια, έχει εξελίξει τα δοκιμασμένα κλασικά πρωτόκολλα οστικής ανάπλασης, με σύγχρονες τεχνικές και με απόλυτα ασφαλή μέσα για τους ασθενείς μας. Σήμερα, είμαστε σε θέση να αποκαταστήσουμε ακόμα και μεγάλα οστικά ελλείμματα των γνάθων στην αρχική τους  κατάσταση, έτσι ώστε η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων να γίνεται  στις ιδανικές θέσεις.

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της ογκομετρικής τομογραφίας στο χώρο μας με ένα πολύ σύγχρονο αξονικό τομογράφο κωνικής δέσμης (CBCT) επιτρέπει την ακριβή γνώση της ποσότητας του οστού, που υπάρχει στη περιοχή που πρόκειται να τοποθετηθούν τα εμφυτεύματα. Ο ασθενής ενημερώνεται για την αναγκαιότητα οστικής ανάπλασης εκ των προτέρων και το σχέδιο θεραπείας της περιοχής αυτής διαμορφώνεται ανάλογα.

Η χρησιμοποίηση των βλαστοκυττάρων καθώς και των αυξητικών παραγόντων του αίματος του ασθενούς, σημαντικών ουσιών που προάγουν την επούλωση μιας περιοχής, αποτελεί μια σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών στο χώρο της οστικής ανάπλασης. Η απομόνωση και η επεξεργασία των παραγόντων αυτών γίνεται σε μια ειδική συσκευή φυγοκέντρησης στη κλινική μας, μετα απο αιμοληψία. Η ενσωμάτωση των παραγόντων του αίματος A-PRF στα κλασικά πρωτόκολλα οστικής ανάπλασης αποτελεί μια ακόμα υπηρεσία της κλινικής μας, που στόχο έχει να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα οστικής ανάπλασης με ένα απόλυτα βιολογικό και ασφαλή τρόπο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Η Εμφυτευματολογία προσφέρει  τη δυνατότητα αντικατάστασης των ελλειπόντων δοντιών ή των δοντιών που λόγω της άσχημης περιοδοντικής κατάστασης τους χρειάζεται να εξαχθούν, με τεχνητά υποκατάστατα τους, τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα.

Η εμπειρία μας στο χώρο της Εμφυτευματολογίας για περισσότερα από 25 χρόνια έχει ως αποτέλεσμα τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας της κλινικής μας, ακολουθώντας δοκιμασμένα πρωτόκολλα και με ελάχιστο τραύμα για τον ασθενή. Οι τελικές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις μπορεί να εδράζονται σε  ένα ή περισσότερα εμφυτεύματα και να είναι ακίνητες ή κινητές.

Για την ευκολία των ασθενών μας και εφόσον πληρούνται οι ανατομικές και βιολογικές προϋποθέσεις, υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης φόρτισης των εμφυτευμάτων, σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς λαμβάνουν ακίνητες μεταβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις που εδράζονται στα εμφυτεύματα την ίδια ή την επόμενη ημέρα από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (Same Day Teeth).

Η τεχνική της άμεσης φόρτισης χρησιμοποιείται στην κλινική μας από παλιά, όμως τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί με την ενσωμάτωση των αυξητικών παραγόντων του αίματος του ασθενούς στη χειρουργική διαδικασία σε συνδυασμό  με τα οστικά μοσχεύματα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

YΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Στην κλινική μας υπάρχει η δυνατότητα της υπολογιστικά καθοδηγούμενης Εμφυτευματολογίας. Αρχικά, με ειδική συσκευή γίνεται ψηφιακή αποτύπωση των γνάθων και  διαγνωστικό κέρωμα, από όπου προκύπτει το τρισδιάστατο ψηφιακό εκμαγείο τους στον υπολογιστή. Στη συνέχεια, εισάγονται στον υπολογιστή τα αποτελέσματα της ακτινολογικής εξέτασης των γνάθων  με το υπερσύγχρονο ακτινογραφικό μηχάνημα κωνικής δέσμης που διαθέτουμε (CBCT), από όπου προκύπτει η τρισδιάστατη απεικόνιση του οστού με απόλυτη ακρίβεια. Με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού γίνεται αλληλεπίθεση  (matching) του τρισδιάστατου ψηφιακού εκμαγείου με την τομογραφία των γνάθων και έτσι προκύπτει η ακριβής ανατομία των γνάθων του ασθενούς.

Από μια βιβλιοθήκη εμφυτευμάτων που υπάρχει στο πρόγραμμα επιλέγονται ο τύπος και οι επιθυμητές διαστάσεις των εμφυτευμάτων ανά περιοχή, τα οποία  τοποθετούνται στην ιδανική θέση εικονικά (virtual placement).

Η προεγχειρητική εικονική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων  έχει το πλεονέκτημα της επακριβούς γνώσης της ποσότητας του οστού που περιβάλλει το εμφύτευμα εκ των προτέρων, έτσι ώστε ο ασθενής να ενημερώνεται για την ανάγκη ή όχι, οστικής ανάπλασης. Επιπλέον, με την εικονική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προεγχειρητικά, η  τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται ασφαλέστερα στη συνέχεια, ακόμη και σε ακραία περιστατικά, μιας και γνωρίζουμε με ακρίβεια τις θέσεις σημαντικών ανατομικών στοιχείων (αγγεία, νεύρα κλπ).

Αφού ολοκληρωθεί η εικονική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στον υπολογιστή, τα δεδομένα μεταφέρονται σε ένα ψηφιακό εκτυπωτή  (3D printer), με τη βοήθεια του οποίου κατασκευάζεται ένας εξατομικευμένος χειρουργικός οδηγός, που χρησιμοποιείται κατά  τη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων στον ασθενή.

Το τελευταίο αποτελεί την πλέον σύγχρονη εφαρμογή  νέας τεχνολογίας στην  Εμφυτευματολογία, μιας και προσφέρει τη δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης των εμφυτευμάτων με τη μεγαλύτερη ακρίβεια και το μικρότερο χειρουργικό τραύμα ακόμα και στις πιο δύσκολες ανατομικές συνθήκες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

Η φιλοσοφία της κλινικής μας ταυτίζεται με την “οδοντιατρική ελάχιστης παρέμβασης”. Τα δόντια αποτελούν έναν ιδιαίτερο ιστό του ανθρωπίνου σώματος, που δεν έχει την ικανότητα της αναγέννησης. Ως εκ τούτου, είμαστε υποχρεωμένοι να σεβόμαστε την παρουσία τους και να προσπαθούμε να διατηρήσουμε την ακεραιότητα τους.

Τα ένθετα και επένθετα αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας. Παλαιότερα μετά από την ενδοδοντική θεραπεία τοποθετούνταν στεφάνες στα περισσότερα δόντια, κάτι που απαιτούσε αποκοπή της οδοντικής ουσίας σε ποσοστό περισσότερο από το 65% του όγκου τους, ενώ σήμερα με τη χρησιμοποίηση των επένθετων εμφράξεων δεν αφαιρείται περισσότερο από το 30% της εναπομένουσας οδοντικής ουσίας. Τα υλικά αυτά μπορεί να είναι σύνθετες ρητίνες ή πορσελάνη. Σε περίπτωση που η ελλείπουσα οδοντική ουσία είναι μεγαλύτερη του μισού δοντιού και καλύπτει κάποιο φύμα, η αποκατάσταση αυτή ονομάζεται “επένθετο”. Με την εφαρμογή των ένθετων και επένθετων αποκαταστάσεων η χρησιμοποίηση των στεφανών στη κλινική μας  έχει περιοριστεί μόνο στα πολύ κατεστραμμένα δόντια.

Ομοίως, οι εμφράξεις αμαλγάματος έχουν αντικατασταθεί με εμφράξεις σύνθετης ρητίνης. Οι σύγχρονες ρητίνες που χρησιμοποιούμε έχουν άριστη αντοχή στο χρόνο, ενώ οπτικά δεν διαφέρουν από τα φυσικά δόντια.

Τέλος, μια από τις σημαντικές υπηρεσίες ελάχιστης παρέμβασης της κλινικής μας  είναι η αλλαγή του σχήματος των προσθίων δοντιών μόνο με προσθήκη υλικού, χωρίς την χρήση κοπτικών εργαλείων, προσδίδοντας  έτσι λάμψη στο χαμόγελο των ασθενών μας με απόλυτα ατραυματικά μέσα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

H αισθητική οδοντιατρική αντιπροσωπεύει την κλινική εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών και γνώσεων που μπορούν να προσδώσουν φυσική εμφάνιση στις οδοντιατρικές εργασίες.

Οι κύριες εφαρμογές της  αφορούν τη βελτίωση στη θέση, στο σχήμα και στο  χρώμα των δοντιών προσδίδοντας αρμονία στο χαμόγελο των ασθενών μας. Τα σύγχρονα οδοντιατρικά υλικά που χρησιμοποιούνται προσομοιάζουν με τα χαρακτηριστικά των φυσικών δοντιών σε τέτοιο βαθμό, που δύσκολα γίνονται αντιληπτά και περιλαμβάνουν  εμφράξεις σύνθετης ρητίνης, όψεις πορσελάνης και ρητίνης και ολοκεραμικές αποκαταστάσεις (στεφάνες ή γέφυρες).

Οι όψεις πορσελάνης είναι πολύ λεπτές επιφάνειες πορσελάνης που συγκολλώνται μόνιμα στην πρόσθια πλευρά των δοντιών, προκειμένου να βελτιωθεί η αισθητική τους. Οι όψεις πορσελάνης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το κλείσιμο κενών  διαστημάτων, για βελτίωση του χρώματος των δοντιών καθώς και για αλλαγή του σχήματος ή της θέσης τους.

Σε ορισμένα περιστατικά η επίτευξη της αισθητικής στο χαμόγελο των ασθενών μας επιβάλλει την εφαρμογή  των παραπάνω, σε συνδυασμό με τεχνικές πλαστικής χειρουργικής, όπως αυτές περιγράφονται στις υπηρεσίες Αισθητικής Χειρουργικής του Περιοδοντίου της κλινικής μας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΕΥΚΑΝΣΗ

Το χαμόγελο αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά στοιχεία του προσώπου ενός ανθρώπου και είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την εικόνα του. Η υγιής και φωτεινή εμφάνιση των δοντιών έχει καθοριστικό ρόλο στο χαμόγελο.

Η  διαδικασία της λεύκανσης  αποτελεί έναν ελάχιστα επεμβατικό τρόπο για την βελτίωση του χαμόγελου ενός ατόμου. Με τον τρόπο αυτό  και χωρίς να θίγεται η ακεραιότητα των οδοντικών ιστών,  μπορεί να βελτιωθεί το χρώμα των ζωντανών καθώς και των ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών, που ορισμένες φορές έχουν υποστεί δυσχρωμία.

Η λεύκανση θα πρέπει να γίνεται πάντοτε υπο την επίβλεψη οδοντιάτρου είτε αυτή  γίνεται στο οδοντιατρείο, είτε  στο σπίτι.

Είναι σημαντικό πριν από την διαδικασία της λεύκανσης να έχει προηγηθεί ο κλινικός έλεγχος την υγείας του στόματος. Σε περίπτωση νόσου η λεύκανση θα πρέπει να αναβληθεί, έως ότου αντιμετωπιστούν οι οδοντιατρικές και περιοδοντικές ανάγκες των ασθενών. Επιπλέον, η παρουσία ευαισθησίας των δοντιών στα κρύα ερεθίσματα θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψιν.

Στην κλινική μας η διαδικασία της λεύκανσης γίνεται πάντοτε υπο την εποπτεία του ειδικού οδοντιάτρου, οποίος παρακολουθεί τη πρόοδο της θεραπείας και αξιολογεί πιθανά  συμπτώματα του ασθενούς (πχ. ευαισθησία κλπ). Η διαδικασία της λεύκανσης γίνεται πάντοτε εξατομικευμένα επιλέγοντας τα κατάλληλα λευκαντικά υλικά  και στη κατάλληλη περιεκτικότητα για κάθε ασθενή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ

Σήμερα με την  εφαρμογή  της  νέας τεχνολογίας στη κλινική πράξη είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε προβλέψιμα στην οθόνη του υπολογιστή τη τελική εικόνα που θα μπορούσε να έχει το χαμόγελο των ασθενών μας, πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση.

Με τη ψηφιακή σχεδίαση του χαμόγελου ο ασθενής επιλέγει εκ των προτέρων το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος των δοντιών καθώς και τη ποσότητα των ούλων που θα επιθυμούσε να εμφανίζει στο χαμόγελο του και έτσι αποφασίζεται αν η απόδοση της αισθητικής στο χαμόγελο αφορά μόνο σε οδοντιατρικές παρεμβάσεις ή και σε επεμβάσεις πλαστικής χειρουργικής περιοδοντίου.

Η σχεδίαση αυτή ξεκινά με τη λήψη πολλαπλών ψηφιακών φωτογραφιών και videos του χαμόγελου του ασθενούς με διαφορετικές γωνίες λήψης, σε διαφορετικές στιγμές, που απεικονίζουν διαφορετικές συναισθηματικές καταστάσεις (ήπιο, μέτριο, έντονο χαμόγελο). Στη συνέχεια, οι φωτογραφίες αυτές εισέρχονται στον υπολογιστή και οι παρεμβάσεις που προτείνονται στους ασθενείς αποτυπώνονται στην οθόνη με ειδικό λογισμικό. Οι ασθενείς έχουν προσωπική άποψη, βλέποντας όλη την επεξεργασία του χαμόγελου τους στην οθόνη, προτείνουν τυχόν αλλαγές σε αυτό και ανάλογα με τη δυνατότητα ενσωμάτωσής τους ή όχι, διαμορφώνεται το τελικό σχέδιο θεραπείας που θα ακολουθηθεί.

Το προεπιλεχθέν σχήμα και μέγεθος των δοντιών διαμορφώνεται με τα κατάλληλα  προσθετικά μέσα (συνήθως ρητίνες, όψεις πορσελάνης και ολοκεραμικές στεφάνες).

Η ολοκλήρωση των προσθετικών εργασιών γίνεται από το οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Η κλινική μας συνεργάζεται με υψηλού επιπέδου οδοντοτεχνικά εργαστήρια τα οποία  συμπληρώνουν το κλινικό αποτέλεσμα με προβλέψιμο τρόπο και έτσι είμαστε σε θέση να επιλύσουμε αισθητικά  προβλήματα  ακόμα και στα πιο απαιτητικά χαμόγελα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΟΔΟΝΤΩΝ

Οι υπηρεσίες της κλινικής μας που αφορούν στη προσθετική των οδόντων περιλαμβάνουν τις πλέον σύγχρονες μεθόδους για  την λειτουργική  και αισθητική αποκατάσταση των ελλειπόντων ή κατεστραμμένων δοντιών.

Αφού συλλέξουμε λεπτομερώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία  σχεδιάζουμε  την προσθετική εργασία με τη βοήθεια του εργαστηρίου και της σύγχρονης τεχνολογίας και καταστρώνουμε το σχέδιο θεραπείας του κάθε ασθενούς.

Η πλέον συντηρητική επιλογή που αφορά τα ένθετα και επένθετα περιγράφεται στις υπηρεσίες που αφορούν την Ελάχιστα Επεμβατική Οδοντιατρική, ενώ οι όψεις πορσελάνης  περιγράφονται στις υπηρεσίες που αφορούν την Αισθητική Οδοντιατρική.

Οι στεφάνες (ή θήκες) καλύπτουν ολόκληρο το δόντι για να το προστατεύσουν από πιθανό κάταγμα κατά τη μάσηση ή για να βελτιώσουν την  αισθητική του.  Οι ολοκεραμικές στεφάνες αποτελούν τις πλέον σύγχρονες προσθετικές αποκαταστάσεις. Εκτός από την άψογη αισθητική τους, εμφανίζουν και εξαιρετική βιοσυμβατότητα με τους παρακείμενους ιστούς και αποτελούν την πλέον  σύγχρονη προσέγγιση για την αποκατάσταση των δοντιών, επειδή δεν περιέχουν μέταλλο. Εναλλακτικά, χρησιμοποιούνται οι κλασικές αποκαταστάσεις μεταλλοκεραμικών στεφανών (μεταλλικός σκελετός επενδυμένος με πορσελάνη).

Οι γέφυρες αποτελούνται από δύο ή περισσότερες στεφάνες που ενώνονται μεταξύ τους για να αποκαταστήσουν την απώλεια ενός ή περισσοτέρων δοντιών.

Μια πιθανή εναλλακτική σε ασθενείς με απώλεια δοντιών είναι και οι ολικές ή οι μερικές οδοντοστοιχίες, ανάλογα με τον αριθμό των ελλειπόντων δοντιών. Στην κλινική μας εστιάζουμε στην άριστη αισθητική τους αλλά και στην τέλεια εφαρμογή τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ

Οι υπηρεσίες της κλινικής μας που αφορούν στη προσθετική των εμφυτευμάτων περιλαμβάνουν ακίνητες και κινητές αποκαταστάσεις, που εδράζονται σε αυτά. Οι ακίνητες αποκαταστάσεις  είναι  κοχλιούμενες επι των εμφυτευμάτων.

Η αντιμετώπιση της έλλειψης ενός δοντιού με μία στεφάνη επί εμφυτεύματος (επιεμφυτευματική στεφάνη) αποτελεί την πλέον σύγχρονη και συντηρητική λύση, εφόσον πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Με το τρόπο αυτό αποφεύγεται το τρόχισμα των γειτονικών δοντιών που πιθανόν να είναι ακέραια, για δημιουργία γέφυρας, .

Η έλλειψη περισσοτέρων δοντιών στη σειρά μπορεί να αντιμετωπισθεί με ακίνητες κοχλιούμενες αποκαταστάσεις, που εδράζονται σε περισσότερα του ενός εμφυτεύματα. Προκειμένου για την  προσθετική αποκατάσταση όλων των δοντιών της άνω ή κάτω γνάθου απαιτούνται  συνήθως 6 εμφυτεύματα ανα γνάθο.

Οι κινητές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις ονομάζονται “επένθετες οδοντοστοιχίες”. Οι επένθετες ολικές οδοντοστοιχίες συγκρατούνται με τα εμφυτεύματα μέσω συνδέσμων, αποτελώντας μια πολύ καλή εναλλακτική λύση έναντι των συμβατικών ολικών οδοντοστοιχιών. Η ικανότητα μάσησης, η ομιλία και η ποιότητα ζωής  ασθενών που  είχαν συμβατικές οδοντοστοιχίες για χρόνια, βελτιώνεται σημαντικά με τις επένθετες επιεμφυτευματικές οδοντοστοιχίες. Συνήθως στην άνω γνάθο απαιτούνται 4 εμφυτεύματα, ενώ στην κάτω γνάθο 2 εμφυτεύματα είναι αρκετά για το σκοπό αυτό.

Η  άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων (immediate dental implant loading) είναι  μια θεραπευτική διαδικασία πολύ καλά τεκμηριωμένη στην βιβλιογραφία, που εφαρμόζουμε με επιτυχία στην κλινική μας για πολλά χρόνια. Όταν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις κατά  τη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων (οστικό υπόβαθρο, επαρκής πρωτογενής σταθερότητα), μέσα σε λίγες ώρες ή την επόμενη ημέρα κοχλιώνονται στα εμφυτεύματα ακίνητες μεταβατικές προσθετικές αποκαταστάσεις (Same Day Teeth), οι οποίες μετά απο λίγους μήνες αντικαθίστανται με τις μόνιμες προσθετικές αποκαταστάσεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

Οι ενδοδοντικές υπηρεσίες της κλινικής μας περιλαμβάνουν κυρίως τη διάγνωση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων του εσωτερικού των δοντιών, που ονομάζεται πολφός. Βαθιές τερηδόνες, επαναλαμβανόμενες οδοντιατρικές εργασίες, προβληματικές θήκες και τραυματισμός των δοντιών (ρωγμές, κατάγματα) είναι ορισμένες από τις πιο συχνές αιτίες μόλυνσης του πολφού, η οποία μπορεί να συνδυάζεται με έντονο πόνο και εν τέλει οδηγεί στην δημιουργία αποστήματος.

Η ενδοδοντική θεραπεία, ευρύτερα γνωστή ως «απονεύρωση», είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της παραπάνω μόλυνσης. Με τη σωστή φροντίδα τα περισσότερα ενδοδοντικά θεραπευμένα δόντια μπορούν να παραμείνουν στο στόμα δια βίου.

Στην κλινική μας, στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης των περιστατικών μας, ο ασθενής εξετάζεται από εξειδικευμένο Ενδοδοντολόγο, ο οποίος ασχολείται  με  τη  διαφορική διάγνωση του πόνου οδοντικής αιτιολογίας, τις ενδοδοντικές θεραπείες δοντιών με ζωντανό ή νεκρό πολφό, τις επαναλήψεις ατελών προηγούμενων ενδοδοντικών θεραπειών, την αντιμετώπιση του οδοντιατρικού τραύματος αλλά και τη χειρουργική ολοκλήρωση ενδοδοντικών περιστατικών, όπου η συντηρητική θεραπεία  δεν ήταν  σε θέση να επιλύσει το ενδοδοντικό πρόβλημα. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα  λεύκανσης ενδοδοντικά θεραπευμένων δοντιών τα οποία εμφανίζουν δυσχρωμία.

Η διάγνωση και η ενδοδοντική θεραπεία γίνεται με σύγχρονο χειρουργικό μικροσκόπιο (ZEISS) προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη ακρίβεια στους χειρισμούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ

Η κακοσμία αποτελει ένα σύνηθες πρόβλημα με πολλαπλές κοινωνικές και ψυχολογικές προεκτάσεις (25% του γενικού πληθυσμού και κυρίως σε άτομα άνω των 20 ετών).

Είναι αξιοσημείωτο ότι στο 85% των περιπτώσεων κακοσμίας η αιτία  βρίσκεται στη στοματική κοιλότητα, ενώ στο 10% το πρόβλημα σχετίζεται με το αναπνευστικό σύστημα και σε ένα πολύ μικρό ποσοστό ενοχοποιούνται οι διαταραχές του οισοφάγου ή του στομάχου. Είναι επίσης ενδιαφέρον  ότι στο 80% των περιπτώσεων που αφορούν τη στοματική κοιλότητα, η αιτία βρίσκεται  στη μικροβιακή χλωρίδα της γλώσσας, ενώ το υπόλοιπο αφορά στη περιοδοντική νόσο και στα δόντια, όπου υπάρχουν συνθήκες αυξημένης κατακράτησης μικροβίων (πχ. τερηδονισμένα δόντια, ημιέγκλειστα δόντια κλπ). Τα τελευταία μεταβολίζουν υπολείμματα ορισμένων τροφών που έχουν παραμείνει στο στόμα (πχ σκόρδο, κρεμμύδι, γαλακτοκομικά) και παράγουν δύσοσμες θειούχες ενώσεις.

Άλλες αιτίες κακοσμίας είναι  το κάπνισμα, το αλκοόλ, η άνευ καθοδήγησης δίαιτα καθώς και ορισμένα γενικά νοσήματα (πχ. η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, ο μη ελεγχόμενος διαβήτης κλπ).

Στην κλινική μας δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ακριβή   διάγνωση της αιτίας της κακοσμίας και στη συνέχεια προτείνουμε εξατομικευμένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της.  Η διασφάλιση της οδοντικής υγείας, η επιτυχής περιοδοντική θεραπεία, η ανάλυση των διαιτητικών συνηθειών των ασθενών μας, η οργανωμένη διατήρηση του αποτελέσματος με σύγχρονα προγράμματα επανάκλησης και η επιλεκτική χρησιμοποίηση φαρμακευτικών ουσιών βοηθούν στο έλεγχο του προβλήματος στη μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών.

Σε περίπτωση που η αιτία της κακοσμίας ξεφεύγει από τα όρια της στοματικής κοιλότητας, οι ασθενείς μας παραπέμπονται σε έγκριτους συναδέλφους της αντίστοιχης ειδικότητας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΛΗΨΗ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Η μακροχρόνια διατήρηση του θεραπευτικού αποτελέσματος  αποτελεί  μια  πολύ σημαντική υπηρεσία της κλινικής μας. Η οργανωμένη και αποτελεσματική παρακολούθηση των ασθενών, που έχουν ολοκληρώσει την ενεργό  θεραπεία,  αποτελεί  το  μοναδικό τρόπο  πρόληψης της υποτροπής,  ή ακόμα και της αντιμετώπισής της σε αρχόμενο στάδιο.

Η κλινική μας έχοντας  ξεκινήσει ως  αμιγώς Περιοδοντολογικό-Εμφυτευματολογικό  ιατρείο το 1993, έχει σήμερα την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το δυναμικό για τον καταρτισμό εξατομικευμένων  προγραμμάτων παρακολούθησης των ασθενών μας, που αφορούν  στην πρόληψη της περιοδοντικής νόσου, των παθήσεων των οδόντων (πχ. τερηδόνα) και της περιεμφυτευματικής νόσου.

Η χορήγηση των απαραίτητων μέσων στοματικής υγιεινής  προς τους ασθενείς γίνεται από υπεύθυνα άτομα της κλινικής μας, έχοντας επιλέξει τα prime προϊόντα  της οδοντιατρικής αγοράς. Η εκπαίδευση του κάθε ασθενούς στη στοματική υγιεινή γίνεται εξατομικευμένα, πριν την έναρξη της  θεραπείας και επαναλαμβάνεται σε όλες τις υπόλοιπες φάσεις.

Οι ασθενείς μας μετά το τέλος της ενεργού θεραπείας και ανάλογα με τη τελική τους εικόνα τοποθετούνται στο πρόγραμμα επανάκλησης της κλινικής μας, όπου και παρακολουθούνται ανά 2μηνο, 4μηνο, ή 6μηνο.

Η  γραμματεία της  κλινικής  μας  μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, e-mails και  SMS έχει την ευθύνη για την υπενθύμιση των ραντεβού των ασθενών μας και είναι πρόθυμη  να διαχειρισθεί κάθε πρόβλημα με ευγένεια και διάθεση για εξυπηρέτηση.